11 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30004

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/03/2017

Karar No    :   2017/08

Konu           :   İstanbul, Beykoz, Çayağzı Taşınmazları

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10.01.2017 tarihli ve 170 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 parselde yer alan 17.687 m2 yüzölçümlü, 213 parselde yer alan 16.625 m2 yüzölçümlü taşınmazların ve ekli krokide (A) ile gösterilen devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. 212 ve 213 parsellerde yer alan taşınmazların satış ve/veya işletme hakkı devri ve/veya mülkiyetin gayri ayni haklar tesisi ve/veya gelir ortaklığı modeli ve/veya sair hukuki tasarruflar yöntemleri kullanılarak özelleştirilmesine,

3. Ekli krokide (A) ile gösterilen devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanın işletme hakkının verilmesi ve/veya kullanım izninin devri yöntemleri kullanılarak özelleştirilmesine,

4. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.

 

Harita için tıklayınız.