11 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30004

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel tüketim vergisiz veya özel tüketim vergisi düşük olan akaryakıt satışlarında temin ve satış arasında mutabakatsızlık tespiti halinde satışın mevzuata uygun olarak gerçekleştiği belirleninceye kadar lisans sahibinin mutabakatsızlığa konu akaryakıt temini Kurum tarafından geçici olarak durdurulur”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/6/2004

25495

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.      

4/9/2004

25573

2.      

21/12/2004

25677

3.      

6/4/2005

25778

4.      

13/4/2005

25785

5.      

24/6/2005

25855

6.      

14/9/2005

25936

7.      

9/12/2005

26018

8.      

15/6/2006

26199

9.      

21/9/2006

26296

10.   

28/9/2006

26303

11.   

20/10/2006

26325

12.   

2/12/2006

26364

13.   

4/5/2007

26512

14.   

26/5/2007

26533

15.   

17/8/2007

26616

16.   

5/8/2008

26958

17.   

12/8/2008

26965

18.   

14/10/2008

27024

19.   

7/12/2008

27077

20.   

31/12/2008 (7. Mükerrer)

27097

21.   

16/10/2009

27378

22.   

6/4/2010

27544

23.   

10/8/2010

27668

24.   

1/12/2010

27772

25.   

15/3/2011

27875

26.   

21/4/2011

27912

27.   

31/5/2011

27950

28.   

28/7/2011

28008

29.   

10/8/2011

28021

30.

4/11/2011

28105

31.

3/4/2012

28253

32.

7/4/2012

28257

33.

3/8/2012

28373

34.

31/1/2013

28545

35.

24/4/2013

28627

36.

5/10/2013

28786

37.

7/11/2013

28814

38.

27/3/2014

28954

39

28/11/2014

29189

40.

26/12/2014

29217

41.   

1/2/2015

29254

42.   

19/2/2015

29272

43.   

23/5/2015

29364

44.   

23/1/2016

29602

45.   

19/10/2016

29862