10 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30003

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SUDAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA ELEKTRİK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE

İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6806                                                                                              Kabul Tarihi: 16/2/2017

MADDE 1 – (1) 26 Mayıs 2013 tarihinde Hartum’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

09/03/2017