10 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30003

ATAMA KARARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/121

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Serkan KELEŞER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

09/03/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                    Berat ALBAYRAK

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı