9 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30002

KANUN

GELİŞEN SEKİZ ÜLKE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ŞARTININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6811                                                                                             Kabul Tarihi: 16/2/2017

MADDE 1 – (1) 22 Kasım 2012 tarihinde İslamabad’da imzalanan “Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/3/2017