9 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30002

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH              :  03/03/2017

KARAR NO      :  2017/06

KONU                :  Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Kömür Rezerv Alanı ile

                               Enerji Üretim Alanının Özelleştirilmesi   

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 28/02/2017 tarihli ve 1341 sayılı yazısına istinaden;

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin 5 inci fıkrası ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde, Elektrik Satış Anlaşması (ESA) için geçerli olacak elektrik enerjisi birim satış fiyatının belirlenerek ESA’nın imzalanması ve Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkiinde bulunan Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanının “İşletme Hakkının Devri” yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla 06/02/2017 tarihinde yapılan ihale sonucunda;

İhale komisyonu tarafından verilen,

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin 5 inci fıkrası ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde, ESA için geçerli olacak elektrik enerjisi birim satış fiyatının belirlenerek ESA’nın imzalanması ve Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkiinde bulunan Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanının “İşletme Hakkının Devri” yöntemi ile özelleştirilmesi ihalesinde;

• En düşük teklifi veren, Kolin - Kalyon Enerji - Çelikler Ortak Girişim Grubu ile İhale Şartnamesi çerçevesinde, 60,40 (Altmışvirgülkırk) ABD Doları/MWh elektrik enerjisi birim satış fiyatı üzerinden ESA’nın imzalanmasına ve Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanının işletme hakkının devrine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanmasına, Kolin - Kalyon Enerji - Çelikler Ortak Girişim Grubu’nun ESA’yı ve devir sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• İkinci sırada teklif veren Fina Enerji Holding A.Ş. ile İhale Şartnamesi çerçevesinde, 61,40 (Altmışbirvirgülkırk) ABD Doları/MWh elektrik enerjisi birim satış fiyatı üzerinden ESA’nın imzalanmasına ve Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanının işletme hakkının devrine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanmasına, Fina Enerji Holding A.Ş.nin ESA’yı ve devir sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• Üçüncü sırada teklif veren IC İçtaş Enerji Yatırım Holding A.Ş. ile İhale Şartnamesi çerçevesinde, 62,40 (Altmışikivirgülkırk) ABD Doları/MWh elektrik enerjisi birim satış fiyatı üzerinden ESA’nın imzalanmasına ve Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanının işletme hakkının devrine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanmasına, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding A.Ş.nin ESA’yı ve devir sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklindeki nihai kararın onaylanmasına,

2) ESA ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer hususlar ile ilgili iş ve işlemlerin  yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.