7 Mart 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30000

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA EUROGAP BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM

HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME

KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2013-1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-09)

MADDE 1 – 22/3/2013 tarihli ve 28595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2013-1)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ, Bağcılar Mah. Urfa Yolu Bulvarı Şirinevler 3 Sitesi A Blok Altı No:237/B Bağlar/Diyarbakır adresinde yerleşik Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapacağı görevleri kapsar.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/3/2013

28595

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/3/2016

29653