7 Mart 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30000

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EUROGAP BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD.

ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR

TEBLİĞ (MHG/2015-18)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (MHG/2017-08)

MADDE 1 – 20/10/2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2015-18)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Avrupa Komisyonu tarafından 2610 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Bağcılar Mah. Urfa Yolu Bulvarı Şirinevler 3 Sitesi A Blok Altı No: 237/B Bağlar/Diyarbakır adresinde bulunan Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2015

29508