7 Mart 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30000

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(MHG/2014-11)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (MHG/2017-07)

MADDE 1 – 12/3/2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-11)’in Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/3/2014

28939

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/3/2016

29286

2-

22/5/2016

29719

 

Eki için tıklayınız.