3 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29996

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 07/02/2017

Karar No  : 2017/2

Konu         : “Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020)”

Yüksek Planlama Kurulunca;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 05/01/2015 tarihli ve 1 sayılı, 12/10/2016 tarihli ve E.478 sayılı, 15/12/2016 tarihli ve E.619 sayılı yazıları ve Kalkınma Bakanlığının 23/12/2016 tarihli ve E.9523 sayılı yazısı dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilgili tüm paydaşların görüşleri alınmak suretiyle hazırlanan ekli “Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020) görmek için tıklayınız.