26 Şubat 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29991

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Genel ağırlıklı not ortalaması; birinci, ikinci yarıyıl sonunda 1,00’ın altında; üçüncü ve dördüncü yarıyıl sonunda 1,50’nin altında; beşinci ve altıncı yarıyıl sonunda 1,80’in altında olan öğrenci, alttan aldığı derslerin kredileri dahil bulunduğu yarıyılda en fazla açılan AKTS kredisi kadar kredide ders alabilir. Birinci, ikinci yarıyıl sonunda 1,00 ve üzerinde; üçüncü ve dördüncü yarıyıl sonunda 1,50 ve üzerinde; beşinci ve altıncı yarıyıl sonunda 1,80 ve üzerinde olan öğrenci, alttan aldığı derslerin kredileri dâhil bulunduğu yarıyılda açılan AKTS kredisinin %50 fazlası kadar kredide ders alabilir. Son sınıf öğrencilerine kredi sınırlaması uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/1/2016

29592

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/11/2016

29876