26 Şubat 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29991

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/9/2013 tarihli ve 28765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan puan, harf notu ve katsayılar aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile Mutlak Değerlendirme Sistemindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Mutlak Değerlendirme
Sistemindeki Not
Aralıkları

Başarı

Notu

Harf Notu

Karşılığı

AKTS

Notu

Açıklaması

 

 

 

 

 

88 - 100

4.00

AA

A

Mükemmel

80 - 87

3.50

BA

B

Çok İyi

73 - 79

3.00

BB

C

İyi

66 - 72

2.50

CB

D

Orta

60 - 65

2.00

CC

E

Yeterli

55 - 59

1.50

DC

-

Şartlı Geçer

50 - 54

1.00

DD

-

Şartlı Geçer

0 - 49

0.00

FF

FX

Derste başarısız

0

0.00

F

F

Devamsızlık veya uygulamadan başarısız

Final sınavına girme hakkı yok

60-100

-

G

-

Geçer (Kredisiz derslerde başarılı)

0-59

-

K

-

Kalır (Kredisiz derslerde başarısız)

-

M

-

Muaf

 

b) Bunlardan;

1) AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı,

2) DC, DD: Ortak zorunlu derslerde öğrencinin dönem ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı (şartlı geçer), değilse başarısız,

3) FF: Başarısız,

4) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması sebebiyle final sınavına girme hakkı yok,

5) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı,

6) K (Kalır): Kredisiz derslerden başarısız,

7) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not,

olarak tanımlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/9/2013

28765