22 Şubat 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29987

GÖREVLENDİRME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2017/13

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah GÖKTAŞ, 195 sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanunun değişik 5 inci maddesi gereğince, Basın İlân Kurumu Genel Kurul Üyeliğinde yeniden görevlendirilmiştir.

21/02/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI