21 Şubat 2017 Tarihli ve 29986 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 13/02/2017 Tarihli ve  2017/35 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Enderun Burs Programı Yönetmeliği

––  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Uşak Üniversitesi Lidya Bölgesi Arkeolojisi Uygulama Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/02/2017 Tarihli ve 6925 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/02/2017 Tarihli ve 6930 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 12/1/2017 Tarihli ve 2014/10625 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/1/2017 Tarihli ve 2014/16794 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/1/2017 Tarihli ve 2014/20026 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri