18 Şubat 2017 Tarihli ve 29983 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

—  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

—  Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-31.1a)

—  Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VI-104.1.a)

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2017 Tarihli ve 6914 Sayılı Kararı ve Eki Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Faaliyeti Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esaslar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri