17 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29982

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No             :  2017/2

İşyeri                   :  Yardım Lojistik Hizmetleri Nakliyat İnsan Kaynakları Tic. Ltd. Şti.

                                 1202/2 Sk. No:31 Kat:7/706 Yenişehir/İZMİR

SGK Sicil No       :  1328816.035

Tespiti isteyen     :  Öz Gıda İş Sendikası

İnceleme              :  Yardım Lojistik Hizmetleri Nakliyat İnsan Kaynakları Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş. unvanlı işyerinde asıl iş olarak sıvı ve katı yağ üretimi, dolumu ve paketlenmesi işinin yapıldığı, asıl işe yardımcı iş olarak da üretilen yağların sevkiyat ve depolanması işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yardım Lojistik Hizmetleri Nakliyat İnsan Kaynakları Tic. Ltd. Şti.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.