15 Şubat 2017 Tarihli ve 29980 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Avrupa Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

GENELGE

––  Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi Başkanlığı ile İlgili 2017/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

––  Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2017/2)

––  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/02/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-32 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/02/2017 Tarihli ve 7231 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


15/02/2017 tarihli ve 29980 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3) yayımlanmıştır.


Tıklayınız


15/02/2017 tarihli ve 29980 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kuruluna Ait Kararlar yayımlanmıştır.