15 Şubat 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29980

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7231                                                                                             Karar Tarihi: 10/02/2017

Kurul Başkanlığının 09.02.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 08.02.2017 tarih ve 43890421-110.01.01[128.2]-E.2708 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Bebek Varlık Yönetim A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda iptal edilmesine,

- Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (6) numaralı fıkrasında yer alan, verilen faaliyet izinlerinin Resmî Gazete’de yayımlanacağı hükmüne istinaden, işbu Kararın da Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.