14 Şubat 2017 Tarihli ve 29979 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 14/02/2017 Tarihli ve 93 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 14/02/2017 Tarihli ve 94 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 14/02/2017 Tarihli ve 95 Sayılı Kararı ve Eki 140/I Sayılı Genelge Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları

—  Yüksek Seçim Kurulunun 14/02/2017 Tarihli ve 96 Sayılı Kararı ve Eki 140/II Sayılı Genelge Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları

—  Yüksek Seçim Kurulunun 14/02/2017 Tarihli ve 97 Sayılı Kararı ve Eki Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135/I Sayılı Genelge

—  Yüksek Seçim Kurulunun 14/02/2017 Tarihli ve 98 Sayılı Kararı ve Eki 200/I Sayılı Genelge Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Yurt Dışında Yaşayan Seçmenlerimizin Oy Kullanmaları Amacıyla İhtiyaç Duyulan Mal ve Hizmet Alımları ile Seçimlerle İlgili Yurt Dışındaki Diğer Harcamalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

—  Yüksek Seçim Kurulunun 14/02/2017 Tarihli ve 99 Sayılı Kararı ve Eki 139/1 Sayılı Genelge 16 Nisan 2017 Pazar Günü Yapılacak Anayasa Değişikliği Halkoylamasında İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkileri

—  Yüksek Seçim Kurulunun 14/02/2017 Tarihli ve 100 Sayılı Kararı