14 Şubat 2017 Tarihli ve 29979 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2017/9763  Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2017/9806  Türkiye Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri ile Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Arasında Hava Kuvvetleri Uçakları İçin Karşılıklı Lojistik Destek İş Birliği Sistemine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/9777  Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esasların Yürürlüğü Konulması Hakkında Karar

2017/9779  İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlemiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2017/9783  Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yunusemre Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Çalışmaları Kapsamında Kocasinan Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/9796  Silifke-Taşucu-Aydıncık-Anamur-13. Bl. Hd. Devlet Yolu (Büyükeceli Varyantı)’nun Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Polis Akademisi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—   Szutest Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2017/2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin 18/1/2017 Tarihli ve E: 2016/136, K: 2017/9 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


14/02/2017 tarihli ve 29979 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kuruluna Ait Kararlar yayımlanmıştır.