13 Şubat 2017 Tarihli ve 29978 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Dokuz Eylül Üniversitesi Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Üniversitesi Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


13/02/2017 tarihli ve 29978 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kuruluna Ait Karar ve Eki Seçim Takvimi yayımlanmıştır.