12 Şubat 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29977

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yarıyıl esasına göre düzenlenen öğretim programlarında yarıyılların ortalaması otuz olmak üzere yıllık altmış AKTS kredisi, yıl esasına göre düzenlenen öğretim programlarında ise yaz dönemi hariç yıllık altmış AKTS kredisidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/8/2013

28732

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/2/2014

28923

2-

14/5/2014

29000

3-

7/7/2014

29053

4-

1/9/2014

29106

5-

8/6/2015

29380

6-

8/12/2015

29556

7-

5/8/2016

29792

8-

24/9/2016

29837