9 Şubat 2017 Tarihli ve 29974 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/687   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

YÖNETMELİKLER

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2016 Tarihli ve 2016/113 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2016 Tarihli ve 2016/114 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2016 Tarihli ve 2016/115 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2016 Tarihli ve 2016/116 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri