5 Şubat 2017 Tarihli ve 29970 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  Millî Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Uşak Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


05/02/2017 tarihli ve 29970 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Bakanlar Kurulu Kararları yayımlanmıştır.