4 Şubat 2017 Tarihli ve 29969 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/02/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-16, 2017/ÖİB-K-17, 2017/ÖİB-K-18, 2017/ÖİB-K-19, 2017/ÖİB-K-20, 2017/ÖİB-K-21, 2017/ÖİB-K-22, 2017/ÖİB-K-23, 2017/ÖİB-K-24, 2017/ÖİB-K-25, 2017/ÖİB-K-26, 2017/ÖİB-K-27, 2017/ÖİB-K-28, 2017/ÖİB-K-29, 2017/ÖİB-K-30 ve 2017/ÖİB-K-31 Sayılı Kararları

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri