4 Şubat 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29969

YÖNETMELİK

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2011 tarihli ve 27949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘(3) Mezuniyetleri için son iki yarıyılı kalan öğrencilere, ders kayıtları süresi içinde kayıtlı bulundukları fakülteye yazılı olarak başvurmaları halinde fakülte yönetim kurulu kararı ile her yarıyıl ve yaz okulu için birer ek ders hakkı verilebilir.’’

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/5/2011

27949

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/5/2013

28645

2-

9/9/2014

29114

3-

8/8/2015

29439

4-

26/9/2016

29839