1 Şubat 2017 Tarihli ve 29966 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Milli Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliği

—  Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yalova Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yalova Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (III-62.1)

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 7222 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 6883-1 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 6883-2 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 6883-3 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 6884 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 6885 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 6887-1 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 6887-2 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 6887-3 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri