1 Şubat 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29966

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/5/2016 tarihli ve 29707 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/5/2016

29707