28 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29962

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile Mutlak Değerlendirme Sistemindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Mutlak Değerlendirme
Sistemindeki Not
Aralıkları

Başarı

Notu

Harf
Notu
Karşılığı

AKTS

Notu

Açıklaması

88 - 100

4.00

AA

A

Mükemmel

80 - 87

3.50

BA

B

Çok İyi

73 - 79

3.00

BB

C

İyi

66 - 72

2.50

CB

D

Orta

60 - 65

2.00

CC

E

Yeterli

55 - 59

1.50

DC

-

Şartlı Geçer

50 - 54

1.00

DD

-

Şartlı Geçer

0 - 49

0.00

FF

FX

Derste başarısız

0

0.00

F

F

Devamsızlık veya uygulamadan başarısız

Final sınavına girme hakkı yok

60-100

-

G

-

Geçer (Kredisiz derslerde başarılı)

0-59

-

K

-

Kalır (Kredisiz derslerde başarısız)

-

M

-

Muaf

”

“3) FF: Başarısız,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/2/2013

28559

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/2/2014

28923

2-

8/3/2015

29289