28 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29962

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2012 tarihli ve 28389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı  maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve (a) bendi ile aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile Mutlak Değerlendirme Sistemindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.”

 

  a)

Mutlak Değerlendirme
Sistemindeki Not
Aralıkları

Başarı

Notu

Harf
Notu
Karşılığı

AKTS

Notu

Açıklaması

88 - 100

4.00

AA

A

Mükemmel

80 - 87

3.50

BA

B

Çok İyi

73 - 79

3.00

BB

C

İyi

66 - 72

2.50

CB

D

Orta

60 - 65

2.00

CC

E

Yeterli

55 - 59

1.50

DC

-

Başarısız, Ortak Zorunlu Derslerde Şartlı Geçer

50 - 54

1.00

DD

-

Başarısız, Ortak Zorunlu Derslerde Şartlı Geçer

0 - 49

0.00

FF

FX

Derste başarısız

0

0.00

F

F

Devamsızlık veya uygulamadan başarısız

Final sınavına girme hakkı yok

60-100

-

G

-

Geçer (Kredisiz derslerde başarılı)

0-59

-

K

-

Kalır (Kredisiz derslerde başarısız)

-

M

-

Muaf

”

 

“1) AA, BA, BB, CB ve CC başarılı; DC, DD başarısız ve ortak zorunlu dersler için şartlı geçer; FF başarısız notu,” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2012

28389

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/9/2012

28417

2-

28/8/2013

28749

3-

13/7/2014

29059

4-

24/7/2016

29780