28 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29962

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına “katsayıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile harf notlarının anlamı” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (a) bendi ve (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile Mutlak Değerlendirme Sistemindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Mutlak Değerlendirme
Sistemindeki Not
Aralıkları

Başarı

Notu

Harf
Notu
Karşılığı

AKTS

Notu

Açıklaması

 

 

 

 

 

88 - 100

4.00

AA

A

Mükemmel

80 - 87

3.50

BA

B

Çok İyi

73 - 79

3.00

BB

C

İyi

66 - 72

2.50

CB

D

Orta

60 - 65

2.00

CC

E

Yeterli

55 - 59

1.50

DC

-

Şartlı Geçer (Teorik ve Ortak Zorunlu Derslerde)

50 - 54

1.00

DD

-

Şartlı Geçer (Teorik ve Ortak Zorunlu Derslerde)

0 - 49

0.00

FF

FX

Derste başarısız

0

0.00

F

F

Devamsızlık veya uygulamadan başarısız

Final sınavına girme hakkı yok

60-100

-

G

-

Geçer (Kredisiz derslerde başarılı)

0-59

-

K

-

Kalır (Kredisiz derslerde başarısız)

-

M

-

Muaf

”

“3) FF: başarısız,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.