27 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29961

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA TTO MÜHENDİSLİK BELGELENDİRME

DENEY HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN ULUSAL TEKNİK ONAY

KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2016-10)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2017-03)

MADDE 1 – 30/9/2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında TTO Mühendislik Belgelendirme Deney Hizmetleri Limited Şirketinin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2016-10)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Huzur Mahallesi, 1137 Sokak, No:12/2 Çankaya/ ANKARA adresinde yerleşik TTO Mühendislik Belgelendirme Deney Hizmetleri Limited Şirketi (TTO)’nin 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ulusal teknik onay kuruluşu olarak görevlendirilmesine ilişkin duyuruyu yapmaktır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.