26 Ocak 2017 Tarihli ve 29960 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Araç Fonksiyonel Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik (AB/3/2014)

—  İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Araçların Yapısı ve Genel Gereklilikleri Hakkında Yönetmelik (AB/44/2014)

—  İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performans Şartları Hakkında Yönetmelik (AB/134/2014)

—  İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına ve Piyasa Gözetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik (AB/901/2014)

—  Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği

—  Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Türk Gıda Kodeksi Bulgur Tebliği (No: 2016/49)

— Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/1)