26 Ocak 2017 Tarihli ve 29960 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  TS EN ISO 10297 Gaz Tüpleri – Tüp Vanaları – Özellikler ve Tip Deneyleri (ISO 10297:2014) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2016/20)

––  TS EN ISO 3807 Gaz Tüpleri – Asetilen Tüpleri – Temel Gerekler ve Tip Deneyi (ISO 3807:2013) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2017/1)

 

KURUL KARARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun19/01/2017 Tarihli ve 7207 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 25/01/2017 Tarihli ve 47 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 25/01/2017 Tarihli ve 50 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


26/01/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Bilim, Sanayi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.