26 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29960

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7207                                                                                             Karar Tarihi: 19/01/2017

Kurul Başkanlığının 18.01.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 18.01.2017 tarih ve 20008792-101.01.05[85]-E.1268 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. Grubu bünyesinde yer alan banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye’de ya da yurt dışında yerleşik kişi ve firmalara kullandırılacak kredilere yönelik dokümantasyon hazırlama, teminat kontrolü, izleme, nakde çevirme ve raporlanması ile kredi operasyonel işlemlerine ilişkin destek/danışmanlık hizmeti vermesi konusunda izin verilmesine

karar verilmiştir.