25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29959

İLKE KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Toplantı Tarihi ve Sayısı       :05.01.2017 -31                                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve Sayısı           :05.01.2017-100                                                                 ANKARA

 

DOĞAL SİT ALANLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES)

İLKE KARARI

Doğal sit alanlarında yapılacak GES projelerine ilişkin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinde bilimsel temele dayalı karar alma bütünlüğünü sağlamak amacıyla Merkez Komisyonu İlke Kararı alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

A) 1. Derece Doğal Sit Alanları, Kesin Korunacak Hassas Alanlar ve Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında GES projelerine izin verilmeyeceğine,

B) 2. Derece Doğal Sit Alanları, 3. Derece Doğal Sit Alanları ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında; 

- GES projelerinin sınırından itibaren Kesin Korunacak Hassas Alanlara en az 300 metre mesafede olması, 

- Mevcut ve yapılacak GES projeleri toplam alanının, Doğal Sit Alanının yüzde 10 unu geçmemesi,

koşullarıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri göz önüne alınarak Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarınca değerlendirilebileceğine, 

Oy birliğiyle karar verildi.