22 Ocak 2017 Tarihli ve 29956 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT’un Atanması Hakkında Karar (No: 2017/1)

—  Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet BİBER’in Atanması Hakkında Karar (No: 2017/2)

—  Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ’nin Atanması Hakkında Karar (No: 2017/3)

—  Batman Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Aydın DURMUŞ’un Atanması Hakkında Karar (No: 2017/4)

—  Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/5)

—  Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK’in Atanması Hakkında Karar (No: 2017/6)

—  Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ömer PAKİŞ’in Atanması Hakkında Karar (No: 2017/7)

—  Yeni Kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER’in Atanması Hakkında Karar (No: 2017/8)

—  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet AKGÜL’ün Atanması Hakkında Karar (No: 2017/9)

—  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN’un Atanması Hakkında Karar (No: 2017/10)

—  Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ün Atanması Hakkında Karar (No: 2017/11)

—  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Murat TÜRK’ün Atanması Hakkında Karar (No: 2017/12)

 

YÖNETMELİKLER

—  Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

––  Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


22/01/2017 tarihli ve 29956 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığına ve Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemleri yayımlanmıştır.