21 Ocak 2017 Tarihli ve 29955 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/9620    Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar

 

YÖNETMELİK

—  Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik