21 Ocak 2017 Tarihli ve 29955 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/9716  Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Sağlık Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2016/9741  Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

2016/9742  Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği

2016/9743  Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

––  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Sorumluluğundaki Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-3)

––  İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Kamu İhale Tebliği (No: 2017/1)

 

KURUL KARARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/01/2017 Tarihli ve 6867-6 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


21/01/2017 tarihli ve 29955 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Yönetmelik yayımlanmıştır.