20 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29954

DÜZELTME

14/01/2017 tarihli ve 29948 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 14 üncü maddesinde yer alan “6 ncı” ibaresi Adıyaman Üniversitesinin 19/01/2017 tarihli ve 63719281-010.03-E.380 sayılı yazısına istinaden “7 nci” olarak düzeltilmiştir.