19 Ocak 2017 Tarihli ve 29953 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/9747    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2017/9749   6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/12/2016 Tarihli ve 2016/95 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2016 Tarihli ve 2016/96 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-13 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-14 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-15 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


19/01/2017 tarihli ve 29953 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Tebliğ ile Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.