19 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29953

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   27/12/2016

Karar No    :   2016/95

Konu           :   İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 08/06/2016 tarih ve 4099 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesine ait İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 1542 ada, 35 no’lu parsele yönelik “Prestij Hizmet Alanı (Emsal:1.75; Hmax:60,50)” kararlarını getiren 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına,

  Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Ekler için tıklayınız