17 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29951

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

İNTEGRA 96 ULUSLARARASI ÜRÜN VE SİSTEM BELGELENDİRME

BAĞIMSIZ DENETİM GÖZETİM EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED

ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2017/1)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2422 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, Ek-1’de yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 9/1/2013 tarihli ve 28523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2012/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız