14 Ocak 2017 Tarihli ve 29948 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/9695    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Emekli Subay ve Astsubayların Millî Savunma Bakanlığında Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetine Yönelik Hizmetlerde Görevlendirilmesine Dair Yönetmelik

––  Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/01/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-01, 2017/ÖİB-K-02, 2017/ÖİB-K-03, 2017/ÖİB-K-04, 2017/ÖİB-K-05, 2017/ÖİB-K-06, 2017/ÖİB-K-07, 2017/ÖİB-K-08, 2017/ÖİB-K-09, 2017/ÖİB-K-10, 2017/ÖİB-K-11 ve 2017/ÖİB-K-12 Sayılı Kararları

 

KURUL KARARI

—  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/01/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/02] Sayılı Kararı

 

DÜZELTME:   Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


14/01/2017 tarihli ve 29948 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 2017 Yılı Yatırım Programı yayımlanmıştır.