14 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29948

YÖNETMELİK

Munzur Üniversitesinden:

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sınav ve not değerlendirme sisteminin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 6/12/2016 tarihinde Üniversiteye kayıtlı olan ön lisans ve lisans öğrencileri; 10/8/2011 tarihli ve 28021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunceli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim  ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 6/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/12/2016

29910