14 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29948

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/10/2001 tarihli ve 24553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.