14 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29948

DÜZELTME

11/01/2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sehven yer alan “1 inci” ibaresi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’nın 12/01/2017 tarihli ve 58738071-010.03-2442 sayılı yazısına istinaden “11 inci” olarak düzeltilmiştir.