13 Ocak 2017 Tarihli ve 29947 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/9656 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2016/9682 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2016/9683 Türk-Kazak Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2016/9685 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Petrol ve Madencilik Bakanlığı Arasında Tamamlayıcı Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2016/9686 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasına Ek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Statüsüne Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2016/9692 Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9574 Tunceli ve Kocaeli İllerinde Tesis Edilecek Santrallerin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9649 154 kV Edincik RES-Bandırma 3 RES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9650 380 kV Keban Şalt-2 Trafo Merkezi Yenileme (Farklı Sahada) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9651 154 kV Bornova 380-Karşıyaka Brş. N. Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9652  Aksaray İçmesuyu (KOP) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9653 380 kV Bornova 380 GIS İrtibatları Enerji İletim Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9658 Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9697 Sivas İli, Merkez İlçesi, Çayboyu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Sivas İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9699 154 kV Alanya-Alara-Manavgat Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9700 154 kV Kozan 380-Kozan Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9701 154 kV (Osmanca-Kaynaşlı) Brş.N.-Düzce OSB Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9706 Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sahabiye ve Fatih Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9707 İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9708 Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik, Gümrük ve Ticaret ve Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 12/01/2017 Tarihli ve 69 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hâle Getirilmesine Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2016 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2016 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2016 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2016 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 54) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 Tarihli ve E: 2016/36, K: 2016/187 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri