13 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29947

ATAMA KARARLARI

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2016/903

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğine Selami BİLGİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

12/01/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM

                  Başbakan

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/846

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne Yasin KALEM’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

12/01/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                 Mehmet ÖZHASEKİ

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/920

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Arslan GÜNLER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

12/01/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/921

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Rıza Mehmet KORKMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

12/01/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/859

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Hatice ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

12/01/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                      İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/925

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ferdi ŞİMŞEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

12/01/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                      İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı