12 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29946

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 7183                                                                                                    Karar Tarihi: 05/01/2017

Kurul Başkanlığının 04.01.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 04.01.2017 tarih ve 32521522-103.01.01[134-223]-E.256 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- De Lage Landen Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.